30 2020 | 02:30:17

Изкопи


GSM: 0878 478 285

Tелефони: 02 439 67 21

Общ брой продукти 435

Категории продукти

Последните 8 добавени продукти

Изкопни услуги по поръчка

Изкопни услуги по поръчка


Извършване на изкопни работи с багер и лекотоварен камион по поръчка.
Извършване на изкопни работи по поръчка,събаряне на сгради,извозване на отпадъци,насипи,доставка на инертни материали пясък, филц, дренаж ,скална маса хумус.
Фирмата е специализирана в изкопни и транспортни услуги.
Извършване на земно-изкопни работи по поръчка от специализирана фирма със собствен багер и камион.
Изпълнение на изкопни работи по поръчка с багер и извозване на изкопният материал с камион.

Категория / Продукта го има пъти

Изкопни услуги по поръчка е добавен на 2013-06-12 20:57:00
цена за Изкопни услуги по поръчка се дава по запитване

Изкопни работи с багер

Изкопни работи с багер


Изкопни дейности с багер по поръчка.
Изкопни услуги с багер, за прокопаване на канали за полагане на кабели, водопроводи и огради,изкопни работи в строителството и извозване на изкопания материал със собствен камион.
Фирмата е специализирана в изкопни и транспортни услуги.
Фирмата предлага изкопни услуги като: изкопи на почви и натоварване на превозни средства, засипване на изкопи,натоварване и разтоварване на почви в превозни средства.
Изкопи за сгради по поръчка. Линейни изкопи за пологане на комуникации. Изкопаване ивични основи.

Категория / Продукта го има пъти

Изкопни работи с багер е добавен на 2013-06-12 16:22:00
цена за Изкопни работи с багер се дава по запитване

Изкопи с багер

Изкопи с багер


Изкопни работи по поръчка.
Извършване на изкопни дейности, събаряне, разчистване и строителство.
Фирмата е специализирана в изкопни и транспортни услуги.
Фирмата предлага изкопни услуги като: изкопи на почви и натоварване на превозни средства, засипване на изкопи,натоварване и разтоварване на почви в превозни средства.
Изкопи за сгради по поръчка. Линейни изкопи за пологане на комуникации. Изкопаване ивични основи.

Категория / Продукта го има пъти

Изкопи с багер е добавен на 2013-06-12 15:58:00
цена за Изкопи с багер се дава по запитване

Изкопни услуги с багер

Изкопни услуги с багер


Изкопни дейности с багер по поръчка.
Извършване на изкопни дейности, събаряне, разчистване и строителство.
Извозването на изкопният материал е допълващ фактор за определянето на крайната цена за изкопната услуга по поръчка.
Извършване на изкопни дейности, вертикални планировки, транспортни услуги, строителство и ремонт на пътища и улици.
Изкопи за сгради по поръчка. Линейни изкопи за пологане на комуникации. Изкопаване ивични основи.

Категория / Продукта го има пъти

Изкопни услуги с багер е добавен на 2013-06-12 15:41:00
цена за Изкопни услуги с багер се дава по запитване

Изкопи на почви

Изкопи на почви


Изкопни дейности с багер по поръчка.
Изкопни работи с багер по поръчка,извозване на изкопният материал с камион.
Големината и дълбочината на изкопа, както и типа терен за изкопа са определящи за крайната цена на изкопната услуга.
Извършване на земно-изкопни работи по поръчка от специализирана фирма със собствен багер и камион.
Изкопи за сгради по поръчка. Линейни изкопи за пологане на комуникации. Изкопаване ивични основи.

Категория / Продукта го има пъти

Изкопи на почви е добавен на 2013-06-12 14:47:00
цена за Изкопи на почви се дава по запитване

Изкопи с багер

Изкопи с багер


Изкопни работи по поръчка.
Извършване на изкопни работи по поръчка,събаряне на сгради,извозване на отпадъци,насипи,доставка на инертни материали пясък, филц, дренаж ,скална маса хумус.
Определящо значение за формиране на цената за изкопната дейност е големината и дълбочината на изкопа.
Изкоп на ями с багер за строителни конструкции, стълбове и други по поръчка.
Фирмата е специализирана в следните дейности:изкопни работи с багер,копаене на канали, подравняване на терени,къртене на бетон асфалт, тухла, фаянс. почистване на сняг и извозване, товаро-разтоварна дейност

Категория / Продукта го има пъти

Изкопи с багер е добавен на 2013-06-12 12:45:00
цена за Изкопи с багер се дава по запитване

Изкопни услуги с багер

Изкопни услуги с багер


Изкопни дейности с багер по поръчка.
Изкопни услуги с багер, дренажи, канавки, ивични основи, обратни насипи със земна маса и инертни материали.
Големината и дълбочината на изкопа, както и типа терен за изкопа са определящи за крайната цена на изкопната услуга.
Извършване на изкопни дейности, вертикални планировки, транспортни услуги, строителство и ремонт на пътища и улици.
Фирмата предлага изкопни работи със специализирана техника - багери и камиони.

Категория / Продукта го има пъти

Изкопни услуги с багер е добавен на 2013-06-12 12:37:00
цена за Изкопни услуги с багер се дава по запитване

Изкопи с багер

Изкопи с багер


Изкопни дейности с багер по поръчка.
Изкопни услуги с багер, за прокопаване на канали за полагане на кабели, водопроводи и огради,изкопни работи в строителството и извозване на изкопания материал със собствен камион.
Определящо значение за формиране на цената за изкопната дейност е големината и дълбочината на изкопа.
Извършване на земно-изкопни работи по поръчка от специализирана фирма със собствен багер и камион.
Фирмата е специализирана в следните дейности:изкопни работи с багер,копаене на канали, подравняване на терени,къртене на бетон асфалт, тухла, фаянс. почистване на сняг и извозване, товаро-разтоварна дейност

Категория / Продукта го има пъти

Изкопи с багер е добавен на 2013-06-12 12:20:00
цена за Изкопи с багер се дава по запитване
обади се сега