31 2020 | 22:40:46

Изграждане на билбордове


GSM: 0878 478 285

Tелефони: 0878 478 285, 02 439 67 21

Общ брой продукти 676

Категории продукти

Последните 8 добавени продукти

изработка на метални билборд конструкции

изработка на метални билборд конструкции


Основна дейност на фирмата е проектиране, изработване и монтиране на билбордове от метални конструкции.
Размерите на металната конструкция и височината зависи от предпочитанията на клиента.
Ако мястото е ветровито, се има в предвид това при изработката и монтажа на билборда, за по-подсилена конструкция.
При изработката на билбордовете се има в предвид и атмосферните влияни, за по-голяма устойчивост на контрукциите.

Категория 0 / Продукта го има пъти

изработка на метални билборд конструкции е добавен на 2014-12-10 14:53:39
цена за изработка на метални билборд конструкции се дава по запитване

метални билбордове

метални билбордове


Фирмата предлага изграждане на метални рекламни билбордове за големи пътища и автомагистрали.
Металните конструкции за билбордове се предлагат в различни големини и размери, спрямо желанията на клиента.
При проектиране на рекламните метални конструкции, фирмата се съобразява със сеизмичността и ветровото натоварване на района, където ще се монтират.
Металните конструкции за металните билбордове се правят от различни профили с подходяща дебелина и размери и се обработват с подходящи материали за защита от директни атмосферни влияния.

Категория 0 / Продукта го има пъти

метални билбордове е добавен на 2014-12-10 14:52:51
цена за метални билбордове се дава по запитване

изработка на билбордове от метални конструкции

изработка на билбордове от метални конструкции


Основна дейност на фирмата е проектиране, изработване и монтиране на билбордове от метални конструкции.
Големината и размерите на металните билбордове е съобразена с индивидуалните предпочитания на клиента.
Материалите, от които се правят металните конструкции са изключително здрави и надеждни, за по-голяма устойчивост.
Времето, необходимо за монтажът на металните рекламни конструкции, зависи от големината им.

Категория 0 / Продукта го има пъти

изработка на билбордове от метални конструкции е добавен на 2014-12-10 14:52:21
цена за изработка на билбордове от метални конструкции се дава по запитване

метални рекламни билбордове по поръчка

метални рекламни билбордове по поръчка


Фирмата се занимава с изработка и монтаж на външни метални рекламни конструкции.
Металните конструкции за билбордове се предлагат в различни големини и размери, спрямо желанията на клиента.
Предлаганите метални конструкции са изключително здрави и надеждни, без дефекти, които да попречат на нормалното функциониране.
Металните конструкции за металните билбордове се правят от различни профили с подходяща дебелина и размери и се обработват с подходящи материали за защита от директни атмосферни влияния.

Категория 0 / Продукта го има пъти

метални рекламни билбордове по поръчка е добавен на 2014-12-10 14:51:33
цена за метални рекламни билбордове по поръчка се дава по запитване

изграждане на метални конструкции за билбордове

изграждане на метални конструкции за билбордове


Фирмата предлага изграждане на метални рекламни билбордове за големи пътища и автомагистрали.
Разнообразната големина и форма на металните билбордове е по изисквания на клиента.
Ако мястото е ветровито, се има в предвид това при изработката и монтажа на билборда, за по-подсилена конструкция.
При изработката на билбордовете се има в предвид и атмосферните влияни, за по-голяма устойчивост на контрукциите.

Категория 0 / Продукта го има пъти

изграждане на метални конструкции за билбордове е добавен на 2014-12-10 14:51:12
цена за изграждане на метални конструкции за билбордове се дава по запитване

билборд конструкция от метал

билборд конструкция от метал


Основна дейност на фирмата е изграждането на метални билбордове от метални конструкции по индивидуални проекти на клиента.
Металните конструкции за билбордове се предлагат в различни големини и размери, спрямо желанията на клиента.
Монтажът на металните билбордове е изцяло съобразен с географското разположение на района.
Времето, необходимо за монтажът на металните рекламни конструкции, зависи от големината им.

Категория 0 / Продукта го има пъти

билборд конструкция от метал е добавен на 2014-12-10 14:51:00
цена за билборд конструкция от метал се дава по запитване

изграждане на метални конструкции за билбордове

изграждане на метални конструкции за билбордове


Основна дейност на фирмата е проектиране, изработване и монтиране на билбордове от метални конструкции.
Размерите на металната конструкция и височината зависи от предпочитанията на клиента.
Предлаганите метални конструкции са изключително здрави и надеждни, без дефекти, които да попречат на нормалното функциониране.
В зависимост от моделът на металните билбордове, времето, необходимо за тяхната изработка е различно.

Категория 0 / Продукта го има пъти

изграждане на метални конструкции за билбордове е добавен на 2014-12-10 14:49:41
цена за изграждане на метални конструкции за билбордове се дава по запитване

фирма за метални билборд конструкции по поръчка

фирма за метални билборд конструкции по поръчка


Основна дейност на фирмата е проектиране, изработване и монтиране на билбордове от метални конструкции.
Големината и размерите на металните билбордове е съобразена с индивидуалните предпочитания на клиента.
Монтажът на металните билбордове е изцяло съобразен с географското разположение на района.
Големината на металните билбордове определя и времето, необходимо за изработката и монтажът им.

Категория 0 / Продукта го има пъти

фирма за метални билборд конструкции по поръчка е добавен на 2014-12-10 14:48:42
цена за фирма за метални билборд конструкции по поръчка се дава по запитване
обади се сега