04 2020 | 15:29:41

Консултантски услуги за европейско финансиране


GSM: 0878311542

Tелефони: 0878311542

Общ брой продукти 184

Категории продукти

Последните 8 добавени продукти

Консултиране и подготвяне на документи за кандидатстване по европейски програми
Фирма, специализирана в консултантските услуги и подготовката на проекти за кандидатстване за финансиране по европейски програми.
Изготвяне на бизнес планове и консултация за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по европейски програми.
Консултации за проекти от сто до двеста хиляди евро, кандидатстващи за финансиране по програми от Европейския съюз.
Подготовка на проекти, бизнес планове, документация за европейски финансиране по програми за 2012-2013 година.
Цената за консултациите се формира на база процент от одобрените инвестиционни разходи (която се плаща след одобрение на проекта) и авансово плащане (дължимо при подписване на Договор за консултантски услуги)

Категория / Продукта го има пъти

Консултиране и подготвяне на документи за кандидатстване по европейски програми е добавен на 2012-08-07 13:46:00
цена за Консултиране и подготвяне на документи за кандидатстване по европейски програми се дава по запитване

Консултантски услуги за кандидатстване с проекти по €пейски програми за финансиране от € 200 000 до

Консултантски услуги за кандидатстване с проекти по €пейски програми за финансиране от € 200 000 до € 400 000


Фирма, специализирана в консултантските услуги и подготовката на проекти за кандидатстване за финансиране по европейски програми.
Предлагаме цялостна консултация за изработка и подготовка на бизнес план за кандидатстване за финансова помощ по програми от Европейския съюз.
Предлагаме Ви оформяне на документи и консултации за спечелване на финансиране по проекти от 200 до 400 хиляди евро.
Консултантски услуги за оформяне на документация и подаване на кандидатури за финансова помощ за проекти по европейски програми от 2012-2013 година.
Консултантските услуги за финансиране на проект се заплащат като процент от получената инвестиция по проекта и аванс при подписване на договор за работа по проекта.

Категория / Продукта го има пъти

Консултантски услуги за кандидатстване с проекти по €пейски програми за финансиране от € 200 000 до е добавен на 2012-08-07 13:38:00
цена за Консултантски услуги за кандидатстване с проекти по €пейски програми за финансиране от € 200 000 до се дава по запитване

Консултации за финансиране на проекти по €пейски програми от € 200 000 до € 400 000

Консултации за финансиране на проекти по €пейски програми от € 200 000 до € 400 000


Консултация за подготовка и управление на проекти за финансиране по програми на Европейския съюз.
Предлагаме комплексни консултантски услуги при изготвяне на бизнес планове на проекти за кандидатстване за финансиране по програми от Европейския съюз.
Професионална помощ и консултации за оформяне и подаване на документи за проекти от двеста до четиридвестатин хиляди евро.
Консултантски услуги за подготвяне на проекти за финансиране по програми на Европейския съюз за 2012-2013 г.
Цената на консултантската услуга включва процент от одобрените инвестиционни разходи, платими при одобрение на проекта, и авансово плащане, платим при подписване на Договор за консултантска услуга.

Категория / Продукта го има пъти

Консултации за финансиране на проекти по €пейски програми от € 200 000 до € 400 000 е добавен на 2012-08-07 13:21:00
цена за Консултации за финансиране на проекти по €пейски програми от € 200 000 до € 400 000 се дава по запитване

Консултации за кандидатстване по проекти към Европейския съюз за финансиране на проекти на стойност

Консултации за кандидатстване по проекти към Европейския съюз за финансиране на проекти на стойност от 0 до 100 хил. евро


Консултантска фирма за подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране по линия на европейските финансиращи програми.
Изготвяне на бизнес планове и консултация за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по европейски програми.
Консултации за проекти от 0 до сто хиляди евро, кандидатстващи за финансиране по програми от Европейския съюз.
Консултантски услуги за оформяне на документация и подаване на кандидатури за финансова помощ за проекти по европейски програми от 2012-2013 година.
Цената за консултациите се формира на база процент от одобрените инвестиционни разходи (която се плаща след одобрение на проекта) и авансово плащане (дължимо при подписване на Договор за консултантски услуги)

Категория / Продукта го има пъти

Консултации за кандидатстване по проекти към Европейския съюз за финансиране на проекти на стойност е добавен на 2012-08-07 12:47:00
цена за Консултации за кандидатстване по проекти към Европейския съюз за финансиране на проекти на стойност се дава по запитване

Консултации за финансиране на проекти по €пейски програми от € 200 000 до € 400 000

Консултации за финансиране на проекти по €пейски програми от € 200 000 до € 400 000


Подготовка и управление на проекти за финансиране по европейски програми - професионални консултантски услуги.
Бизнес планове и други документи за кандидатстване с проекти за финансиране по европейски програми.
Консултации за проекти от двеста до четиридвестатин хиляди евро, кандидатстващи за финансиране по програми от Европейския съюз.
Консултантски услуги за подготвяне на проекти за финансиране по програми на Европейския съюз за 2012-2013 г.
Стойността на услугите се определя на база процент от спечелената финансова инвестиция и авансово плащане при подписване на договор за работа с нас.

Категория / Продукта го има пъти

Консултации за финансиране на проекти по €пейски програми от € 200 000 до € 400 000 е добавен на 2012-08-07 12:47:00
цена за Консултации за финансиране на проекти по €пейски програми от € 200 000 до € 400 000 се дава по запитване

Кандидатстване с проекти по €пейски програми за финансиране от € 100 000 до € 200 000

Кандидатстване с проекти по €пейски програми за финансиране от € 100 000 до € 200 000


Консултация за подготовка и управление на проекти за финансиране по програми на Европейския съюз.
Предлагаме цялостна консултация за изработка и подготовка на бизнес план за кандидатстване за финансова помощ по програми от Европейския съюз.
Професионална помощ и консултации за оформяне и подаване на документи за проекти от сто до двеста хиляди евро.
Предлагаме услуги по консултация, оформяне и подаване на документи за проекти, кандидатстващи за безвъзмездно финансиране от ЕС за периода 2012-2013 г.
Цената за консултантските услуги за кандидатстване по програми за ЕС се формира от аванс, платим при подписване на договор за консултантски услуги и процент от спечелената инвестиция по финансирането.

Категория / Продукта го има пъти

Кандидатстване с проекти по €пейски програми за финансиране от € 100 000 до € 200 000 е добавен на 2012-08-07 12:46:00
цена за Кандидатстване с проекти по €пейски програми за финансиране от € 100 000 до € 200 000 се дава по запитване

Консултантски услуги за кандидатстване за финансиране от 0 до 100 000 евро по европейски проекти

Консултантски услуги за кандидатстване за финансиране от 0 до 100 000 евро по европейски проекти


Консултантска фирма за подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране по линия на европейските финансиращи програми.
Бизнес планове и други документи за кандидатстване с проекти за финансиране по европейски програми.
Консултация за финансиране на проекти по програми на Европейския съюз в размер на нула до сто хиляди евро.
Подготовка на проекти, бизнес планове, документация за европейски финансиране по програми за 2012-2013 година.
Цената на консултантската услуга включва процент от одобрените инвестиционни разходи, платими при одобрение на проекта, и авансово плащане, платим при подписване на Договор за консултантска услуга.

Категория / Продукта го има пъти

Консултантски услуги за кандидатстване за финансиране от 0 до 100 000 евро по европейски проекти е добавен на 2012-08-07 12:43:00
цена за Консултантски услуги за кандидатстване за финансиране от 0 до 100 000 евро по европейски проекти се дава по запитване

Консултантски услуги за кандидатстване по проекти към Европейския съюз за финансиране на проекти на

Консултантски услуги за кандидатстване по проекти към Европейския съюз за финансиране на проекти на стойност от 0 до 100 хил. €


Предлагаме професионални консултантски услуги по кандидатстване с проекти за финансиране по програми от ЕС.
Предлагаме комплексни консултантски услуги при изготвяне на бизнес планове на проекти за кандидатстване за финансиране по програми от Европейския съюз.
Консултация за финансиране на проекти по програми на Европейския съюз в размер на нула до сто хиляди евро.
Професионална консултация от опитни професионалисти за кандидатстване за финансиране по европейски програми от 2012-2013 година.
Цената за консултациите се формира на база процент от одобрените инвестиционни разходи (която се плаща след одобрение на проекта) и авансово плащане (дължимо при подписване на Договор за консултантски услуги)

Категория / Продукта го има пъти

Консултантски услуги за кандидатстване по проекти към Европейския съюз за финансиране на проекти на е добавен на 2012-08-07 12:40:00
цена за Консултантски услуги за кандидатстване по проекти към Европейския съюз за финансиране на проекти на се дава по запитване
обади се сега